15+15: Är molnet en arbetsplats? – skatteregler på efterkälken

Almega
221 views
2016-07-04 almedalen, 15plus15

Tjänsteföretagen arbetar med jobbskapande och integration varje dag. Här finns framtiden. Här finns mångfalden. Här finns idéerna för ett större Sverige. En strukturomvandling sker. Kompetens tillgängliggörs när uppdrag utförs över hela landet. Vi föreslår skatteregler för en ny arbetsmarknad.

Medverkande: Gabriella Sebardt, Almega, Randa Khalil Lindberg, tolk och säljare Semantix.

Förslaget: Slopa beskattningen av resor i tjänsten