15+15: Sociala krav är inte lösningen! Så kan offentlig upphandling ge fler jobb och bättre integration

Almega
131 views
2016-07-07 almedalen, 15plus15

Tjänsteföretagen arbetar med jobbskapande och integration varje dag. Här finns framtiden. Här finns mångfalden. Här finns de nya idéerna för ett större Sverige. Offentlig sektors köpkraft är viktig för företagens jobbskapande. Det sker bäst genom samverkan och dialog – inte tvingande sociala krav.

Medverkande: Katarina Norén, inköpschef Trafikverket, Stefan Holm, näringspolitisk expert Almega.

Förslaget: Ökad integration genom fler och bättre upphandlingar