Almegas Upphandlingsdag 2017

Almega
52 views
På Almega upphandlingsdag 2017 ger vi dig och ditt företag största möjliga affärsnytta – oavsett om du är en van anbudsgivare eller gör dig redo för att delta i en upphandling för första gången. Du kommer att träffa landstingsråden för landets största regioner och landsting. Som deltagare kommer du kunna lyssna på, och mingla med, upphandlande myndigheter och kommuner som berättar om vad de upphandlar och vilka behov de har. Du får även en upphandlingsskola som ger dig konkreta och handfasta råd om hur du lämnar vinnande anbud.

Anmälan: Almega.se/upphandlingsdagen