Andreas Boman, IT-arkitekt, Hjälpmedelsappen Västra Götalandsregionen: Ökade kund/patientvärden

IT&Telekomföretagen
115 views
Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg - en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi. Presentation från del 2 den 16 maj 2016.
Kunskapsresan genomförs tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och omfattar såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna.