Axel Oxenstierna 2.0 – Kvalitet i välfärden genom digital samverkan

IT&Telekomföretagen
68 views
2014-09-05 almedalen, almega, 2014
Arrangörer: Governo, IT&Telekomföretagen och Almega
Plats: Almegakupolen/Wisby strand

Svensk förvaltning vilar på självstyrande kommuner och självständiga,
specialiserade myndigheter. Hur kan leverantörer och offentlig förvaltning
mötas kring långsiktiga utvecklingsfrågor? Vilken styrning krävs för att gå
från digitala stuprör till samverkande system?

Medverkande: Anders Persson, Linköpings universitet och Governo,
Håkan Dahlström, Executive Vice President Public, Healthcare & Welfare,
Tieto, Niklas Fyhr, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen, Åsa
Zetterberg, sektionschef CeSam, SKL, David Hallgren, strategikonsult
Hypergene m.fl.

Moderator: Magnus Höij, Internetworld