Datadriven innovation genom offentligägd information - IT&Telekomföretagen och Vinnova

IT&Telekomföretagen
136 views
2015-06-30

IT&Telekomföretagen och Vinnova bjuder in till ett gemensamt seminarium om hur offentlig sektor och näringsliv kan främja ökad användning av offentlig information – och därmed stötta en mer deltagande demokrati, ökad transparens och fler innovationer.

Moderator — Magnus Höij, Almega.
Medverkande — Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister (MP), Pernilla Rydmark, chef för Internetfonden.se, Darja Isaksson, grundare Ziggy Creative Colony samt ledamot i regeringens Innovationsråd, Karina Aldén, Finansdepartementet, Björn Jordell, GD Riksarkivet, Rolf Brennerfelt, GD SMHI, Bengt Kjellson, GD Lantmäteriet, Daniel Akenine, nationell teknikchef Microsoft.