Den svenska konsultsektorn

Almega
129 views
2016-10-19
Med hjälp av en unik kartläggning av konsultföretagen i Sverige belyser författarna i denna rapport de utvecklingstrender och den dynamik som utmärker olika delar av konsultsektorn.

Seminarium den 17/10 2016.