Förhör en direktör - Per Granath & Stefan Lindborg

Vårdföretagarna
47 views

 Per Granath, VD Humana 

Stefan Lindborg (V), förbundsordförande Ung Vänster