Frukostmöte om Kompetensbristen i IT och Telekomsektorn

IT&Telekomföretagen
135 views
2015-11-24
Tillsammans med Stockholm IT Region höll vi onsdagen den 24 november ett frukostseminarium om kompetensbristen i IT- och telekomsektorn.

IT- och telekombranschen i Stockholm har ett stort behov av att rekrytera men begränsade möjligheter både att hitta och kunna anställa de människor med rätt kompetens som faktiskt finns, inte minst när det kommer till utlandsfödd kompetens. Trots kompetensbristen väntas utlandsföddas sysselsättning sjunka ytterligare från redan låga nivåer 2016 – vilket är både ett hot mot växande tjänsteföretags kompetensförsörjning och integrationen av utlandsfödda.

Sverige har Europas högsta sysselsättningsgap mellan utrikes och inrikes födda. Det drabbar enskilda individer, men också Stockholm som stad genom att företagens kompetensförsörjning och därigenom deras möjligheter att växa och utvecklas i staden hotas. Bland många nyanlända och andra utrikesfödda finns kompetens som skulle kunna tas tillvara mycket bättre. Så hur gör vi det? Vilka är hindren – och möjligheterna?

Agenda 

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen, presenterar rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn”:

Utan kraftfulla åtgärder förväntas ett underskott på 60 000 personer i branschen år 2020. I rapporten presenterar IT&Telekomföretagens presenterar konkreta förslag för att attrahera och ta till vara utrikesfödd kompetens.

Panelsamtal:

Vad upplever branschen? Hur ser IT-företagens behov ut, vilka hinder ser de, vilka goda exempel finns att ta efter? Vad är politikernas ansvar? Vilka möjligheter och utmaningar finns för att genomföra av branschens förslag?

Carl-Johan Hamilton, Ants Code at Heart och IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd
Dinesh Nayar, Co-founder and Chief Executive Officer, Fyndiq
Tina Ghasemi (M) riksdagsledamot och tidigare styrelseordförande för STOKAB
Emilia Bjuggren (S), Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd Stockholm stad

Moderator: Magnus Höij

På vår webbplats www.itot.se kan du läsa mer om hur IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd jobbar med dessa frågor.
Klicka på denna länk för att ta del av rapporten  ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn”