Hans Winberg rådgivare Digital Utmaning berättar om rådslagets viktigaste slutsatser

IT&Telekomföretagen
106 views
Tankesmedjan Digital Utmanings tredje rådslag har arbetat kring frågor som rör produktivitet i vård och omsorg.
Ta gärna del av deras arbete och slutsatser här: http://digitalutmaning.se/radslag/produktivitet-i-vard-och-omsorg/