Upphandlingsdagen 2015

2015-04-14 11:23
För första gången arrangerar Almega en upphandlingsdag för tjänsteföretag som säljer till offentlig sektor.

09.30 Start/välkomnande
09.40 – 10.10 Stora upphandlande myndigheter
10.10 – 10.40 Hur kan dialogen bli bättre? 
10.40 – 11.00 Paus
11.00 – 11.25 De nya upphandlingsdirektiven
11.30 – 12.00 Showcase: Städupphandling
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.00 Sociala krav
14.00 – 14.20 Paus
14.20 – 15.10 Ramavtal
15.10 –15.40 Kaffe
15.40 Sammanfattning av dagen