Vad är dina viktigaste arbetsuppgifter om du blir samhällsbyggnadsminister kommande mandatperiod?

Tjänsteförbunden
96 views
Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

Vi står inför stora samhällsutmaningar, bostäder och infrastruktur är bara
några av dessa. Många frågor hanteras i befintliga stuprör. Synergier och
samverkan blir inte av i den omfattning som det finns potential för. Vilka politiska
initiativ behövs för bättre samordning av byggande och infrastruktur?

Medverkande: Jesper Strömbäck, professor och framtidsutredare, Monica
von Schmalensee, vd White Arkitekter, Åsa Bergman, vd Sweco Sverige,
Magnus Meyer, vd WSP Sverige, Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot
(M), Katarina Köhler, riksdagsledamot (S).

Moderator: Mats Edman, chefredaktör Dagens Samhälle