15+15: Hur får vi bättre utbildning för nyanlända?

Almega
125 views
2016-07-06 almedalen, 15plus15

Tjänsteföretagen arbetar med jobbskapande och integration varje dag. Här finns framtiden. Här finns mångfalden. Här finns de nya idéerna för ett större Sverige. Hur gör vi för att nyanlända med enbart förgymnasial utbildning ska få en chans på arbetsmarknaden?

Medverkande: Tomas Abrahamsson, affärsutvecklingschef och vice segmentchef, Academedia vuxenutbildning, Li Jansson, näringspolitisk expert Almega.

Förslaget: Hermodsmodellen kan skapa 86 000 fler SFI-platser, till samma kostnad