Almega FM-företagen - Kan FM-företagen frigöra resurser i välfärdssektorn?

Tjänsteförbunden
76 views
Arrangör: Almega FM-företagen
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand
Målet är att synliggöra, diskutera och utkristallisera de politiska partiernas
syn på Almega FM-företagens möjligheter att bidra till högre kvalitet i
välfärden. Vilka risker uppfattar man att Almega FM-företagen för med sig
in i välfärdssektorn? Var och hur gör man mest nytta?
Har de nått sin peak eller finns utrymme för större roll i välfärdssektorn?
Medverkande: Anna Johansson (S), kommunalråd och ordförande för
socialdemokraterna i Göteborg, Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd
och gruppledare, Stockholms läns landsting, Azita Shariati, CEO Sodexo
AB. Ulf Wretskog, ordförande för Almega FM-företagen.
Moderator: Jonas Morian