Almega - Hur ska framtidens konkurrenskraftiga kollektivavtal se ut?

Almega
84 views
Arrangör: Almega
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand
I moderna tjänsteföretag måste alltid den mänskliga resursen stå i centrum.
Verksamheterna bygger på det medarbetarna presterar. Därför vill Almega
och Saco skapa framtidens kollektivavtal som bättre än i dag ger utrymme
för individuella lösningar. Vid seminariet deltar företrädare för Almega och
Saco samt arbetsgivare, arbetstagare och opinionsbildare.
Medverkande: Jonas Milton, Almega, Rickard Malmborg, Sveriges
ingenjörer, Dan Brännström, generalsekreterare FAR, Towa Eng, CGI,
Therese Neivelt Ericsson, PWC, Ursula Berge, samhällspolitisk chef
Akademikerförbundet SSR, Thomas Gür, författare och debattör.
Moderator: Ulf Wickbom