Anders Ekholm berättar om Digital Utmanings tredje rådslag.

IT&Telekomföretagen
94 views
Tankesmedjan Digital Utmanings tredje rådslag har under perioden juni till september diskuterat och problematiserat på vilket sätt digitaliseringen påverkar vården och omsorgen. Den 5 oktober presenterade rådslaget sina slutsatser i form av Tio Förbudsord.
Ta gärna del av deras arbete och slutsatser här: http://digitalutmaning.se/radslag/produktivitet-i-vard-och-omsorg/