Anna-Karin Hatt om flexpensionen

Almega
1.226 views
2016-03-02 avtal16, flexpension
Det enda som i dagsläget tycks skilja oss och fackförbunden åt i frågan om flexpensionen är om medarbetarna själva ska få välja om de vill utnyttja rätten till extra pensionsavsättning eller istället få lite högre lön. För många tjänstemän borde det vara en välkommen möjlighet.