Anne Hellenius, IT-Direktör Stockholms Stad: Digitalisering av Stockholms Stad

IT&Telekomföretagen
108 views
Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg - en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi. Presentation från del 2 den 16 maj 2016.

Kunskapsresan genomförs tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och omfattar såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna.