Är Riksbankens verktygslåda anpassad till de nya tjänstejobben?

Almega
236 views
Arrangör: Almega.
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand, 4 juli 2014.

Hur ser kopplingen ut mellan Riksbankens arbete och utvecklingen på
arbetsmarknaden? Bör Riksbanken ta upp ett mål även för sysselsättning,
eller ska fokus behållas på prisstabilitet och finansiell balans? Hur förändras
Riksbankens funktion när världens marknader blir allt mer sammanflätade?

Medverkande: Cecilia Skingsley, vice Riksbankschef, Sveriges Riksbank,
Lena Hagman, chefekonom Almega

Moderator: David Wästberg, presschef Almega