Är vårdcentralen vägen in till det svenska samhället?

Vårdföretagarna
190 views
2015-07-01
Sveriges förändrade befolkningssammansättning ställer krav på ett mer varierat utbud av välfärdstjänster både idag och i framtiden. Det offentliga har svårt att erbjuda detta men inte företagen. Företag som många gånger drivs av personer med utländsk bakgrund. De skapar jobb och erbjuder tjänster som det offentliga inte gör.