Arena Välfärdsteknologi: Lars Lundberg intervjuar riksdagsledamot Anette Åkesson (M)

IT&Telekomföretagen
120 views
Med ambitionen att lägga grunden för etableringen av ett nationellt Välfärdsteknologiforum, bjuder IT&Telekomföretagen tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) under 2016, inom ramen för Arena välfärdsteknologi, in till en kunskapsresa i fyra delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. Kunskapsresan omfattar såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna.
Denna intervju gjordes i samband med d
el två på kunskapsresan som hade temat "Värdeskapande genom digitalisering".