Arena Välfärdsteknologi: Lars Lundberg intervjuar Helene Richardsson, ehälsomyndigheten

IT&Telekomföretagen
119 views
Med ambitionen att lägga grunden för etableringen av ett nationellt Välfärdsteknologiforum, bjuder IT&Telekomföretagen tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) under 2016, inom ramen för Arena välfärdsteknologi, in till en kunskapsresa i fyra delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. 
Här intervjuas 
Helene Richardsson, affärsutvecklare på ehälsomyndigheten som besökte kunskapsresan del 2 som hade temat "Värdeskapande digitalisering".
Här kan du ta del av referat från diskussionerna 
https://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/arena-valfardsteknologi/kunskapsresan-del-2