Arena Välfärdsteknologi: Lars Lundberg intervjuar Charlotta Tönsgård, Min Doktor

IT&Telekomföretagen
147 views
Charlotta Tönsgård, COO Min Doktor intervjuas av IT&Telekomföretagens Lars Lundberg om diskussionerna under Arena Välfärdsteknologins andra kunskapsresa som hade temat "Värdeskapande genom digitalisering" .
Här kan du ta del av referat från mötets diskussioner: https://www.itotelekomforetagen.se/fakta-och-debatt/arena-valfardsteknologi/kunskapsresan-del-2