Assistansreformen är hotad

Vårdföretagarna
117 views
2016-09-13
Assistansersättningen är företagens enda inkomst och måste matcha lönehöjningarna. Regeringen måste agera!