Bevara valfriheten i välfärden!

Almega
51 views
2016-11-03
Reeplu-utredningen borde fokusera på att förbättra kvalitet istället för att stoppa vinst. Till och med utredningens egen expert Joachim Landström varnar för att valfriheten kommer minska. Bevara valfriheten i välfärden!