Bredband till alla – har vi råd med det?

IT&Telekomföretagen
80 views
Arrangör: IT&Telekomföretagen
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

Ska Sverige bli bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter
måste minst nio av tio hushåll och företag ha tillgång till 100Mbit/s år 2020
- vilket är regeringens mål. Vilka investeringar kommer att krävas för att
fibrera resten av Sverige?

Medverkande: Håkan Cavenius (rapportförfattare), Anders Ygeman,
riksdagsledamot (S), Göran Marby, generaldirektör, PTS tillika ordförande
i Berec, Mikael Philipsson, vd, IP-Only, Ove Alm, vd, Skanova, Eva-Marie
Marklund, vd, AC-Net, Kajsa Frisell, näringspolitisk expert, IT&Telekom-
företagen, m.fl.

Moderator: Magnus Höij, Internetworld