Egenmakt eller biståndsbedömd av kommunen?

Almega
74 views
2013-07-08
Deltagare: Margareta B Kjellin, Riksdagsledamot, Socialutskottet (M). Agneta Luttropp, Riksdagsledamot, Socialutskottet (Mp), Eva-Karin Dahl, VD, HomeMaid. Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef, Almega. Dagny Carlsson, 100-åringen och årets svensk. Hannah Bergstedt, Riksdagsledamot, Skatteutskottet (S). Thomas Gür, Moderator.