En ny värld

Almega
1.331 views
2015-05-26
Linnea Kvist berättar om hur globaliseringen har gjort att Sverige gått från enkel tillverkning till avancerad utveckling. En samhällsförändring som berör alla.