Ett större Sverige

Almega
688 views
2016-06-01 almedalen
Utvecklingen går framåt
Vi behöver ett större Sverige
Med plats för människor, entreprenörskap, nya idéer och framtidstro
Världen förändras, arbetslivet förändras, värderingar förändras
Utvecklingen kommer aldrig mer gå så långsamt som nu
Vi måste hitta lösningar tillsammans
Hur kan tjänster och kunskap bygga ett större Sverige?

Se Almegas program i Almedalen 2016!