Fler nyanlända i sysselsättning – Är det möjligt med svenska modellen?

Bemanningsföretagen
125 views
2015-07-01

77 000 utrikes födda utan gymnasieutbildning är idag inskrivna hos Arbetsförmedlingen, och siffran väntas stiga framöver. Hur kan fler utlandsfödda sysselsättas på svensk arbetsmarknad, och komma i arbete snabbare? Är det möjligt inom ramarna för den svenska arbetsmarknadsmodellen? Vilka kollektivavtal och åtgärder behövs?

Moderator — Martina Lind, Nordic PA.
Medverkande — Henrik Bäckström, förbundsdirektör, Tobias Lindfors, vd Student Consulting, Raimo Pärssinen (S), ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef Unionen.