Flexibla kollektivavtal

Avtalsrörelsen
107 views
2017-03-24
Höga lönenivåer och hårdnande internationell konkurrens gör att tjänsteföretagen behöver ha större flexibilitet i sina avtal.