Företags- och medarbetarnära lönebildning

Avtalsrörelsen
76 views
2017-03-24
Det ska löna sig att bli duktig på sitt jobb i Sverige. Strävsamhet och resultat ska premieras. Det måste löna sig att utbilda sig och ta mer ansvar.