Förhör en direktör- Fredrik Gren & Mats Pertoft (MP)

Vårdföretagarna
45 views

Förhör en direktör- Fredrik Gren, VD Vardaga och Nytida & Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot