Forum för välfärdsteknologi – En samverkan för bättre vård och omsorg - IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen
135 views
2015-06-30

Utmaningarna är många vad avser vård och omsorg och många parter är berörda. Vi bjuder därför in till ett första möte inom ramen för Forum Välfärdsteknologi för att diskutera behovet av samverkan och hur det kan genomföras.

Moderator — Magnus Höij, Almega.
Medverkande — Anna-Greta Brodin, projektledare Myndigheten för delaktighet, David Liljequist, förbundsombudsman Vårdförbundet, Linda Hernström, Director Business Management BU Operator Telia Sonera, Håkan Dahlström, ansvarig för offentlig sektor och ‘healthcare’ sektorn Tieto, Representant, SKL, Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef Kommunal, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.