Framtidssmedjan om kunskapen – bortom dagens lösningar och låsningar

Almega
448 views
Arrangör: Almega.
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand, 4 juli 2014.
Välkommen till två policyskapande timmar vars resultat kommer
landa på bordet hos en nyvald riksdag och regering.
Framtidssmedjan blir en annorlunda upplevelse med en blandning av
debatter, personporträtt och inspel från publik och experter. Här
samlas företagsledare, bloggare, toppforskare, fackledare,
studenter, internationella profiler och politiker under ett och samma
tak för att vända upp och ned på frågan om jobben och vårt
kunskapssamhälle. En mångfald av perspektiv skjuter samtalet
bortom den dagsaktuella politiken, och ersätter kortsiktiga vastrategier med nyanserad och ärlig diskussion om Sveriges
potential och bromsklossar.
Hur kan det optimala kunskapsSverige se ut 2018? Oron är stor
över kunskapsläget i Sverige. Alla vill se ett trendbrott, men det
råder oenighet om hur det ska ske. Är det toppresultat i PISA eller
något annat som säkrar Sveriges framtida konkurrenskraft? Vad
menar vi egentligen med kunskap och kompetens? Kanske finns
det internationella exempel att inspireras av. Utbildning som inte
förmedlar rätt färdigheter riskerar att fortplanta sig i form av missmatchning på arbetsmarknaden. Vad kan vi göra åt det?

Några medverkande: Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör SvD.
Martin Rolinski, musiker. Kristina Höök, professor KTH, Marcus
Strömberg, koncernchef AcadeMedia. Constantine Ioannou,
Program Director, Ottawa-Carleton District School Board, Fredrik
Härén, författare och föreläsare. Karin Svanborg-Sjövall, ansvarig
för välfärdsfrågor, Timbro. Karin Adelsköld, komiker och programledare, Mats Harborn, executive director China Strategic Office,
Scania.

Moderatorer: Anna Olin Kardell & John Chrispinsson