Glastak i välfärden, om hinder för kvinnor som välfärdsentreprenörer.

Vårdföretagarna
108 views
Medverkande: Maria Arnholm, jämställdhetsminister. Monica Renstig, VD och forskare, Women’s Business Research Institute. Markus Pettersson, förbundssekreterare och satt med i styrgruppen för LO:s välfärdspolitiska utredning, Transport. Sineva Ribeiro, Ordförande, Vårdförbundet. Catharina Tavakolinia, VD, Kavat vård samt medlem i välfärdens grupp 8. Charlotte Barouma, VD, Wästerläkarna samt medlem i välfärdens grupp 8. Marita Eerola, VD, Vårdstyrkan i Stockholm AB samt medlem i välfärdens grupp 8. Håkan Tenelius, Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna.