Hjälp med IT-tjänster i hemmet – rättighet eller lyx?

IT&Telekomföretagen
100 views
2014-09-05 almega, 2014, it, almedalen
Arrangörer: IT&Telekomföretagen och Almega
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

Politiker och näringslivsföreträdare diskuterar och debatterar kring
förslaget om en utvidgning av hushållsnära tjänster i hemmet (RUT-
avdrag), till att också inkludera IT-relaterade tjänster (RIT-avdrag) såsom
installationshjälp, support etc.

Medverkande: Stefan Bäcktorp, vd, Bredbandsgruppen, Anna-Karin Hatt,
IT- och energiminister (C), Fredrik Karlsson, vice VD, Relacom,
Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen,
Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega, m.fl.