Hur kan tjänsteföretag bättre bidra till att näringslivsnära forskning utvecklas?

Tjänsteförbunden
66 views
Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

Hur främjar vi tjänsteforskning och entreprenörskap med de nya förutsättningar
och krav som vår omvärld ställer? Hur utvecklar och använder vi
bättre den innovationskraft och den forskningskompetens som finns i tjänsteföretagen?

Medverkande: Anders Persson, Svenska Teknik&Designföretagen,
Markus Granlund, vd Semcon, Daniel Forslund, Vinnova, Börje Vestlund,
riksdagsledamot (S), Betty Malmberg, riksdagsledamot (M).

Moderator: Fredrik Bergström, WSP