Hur sänker vi trösklarna till jobb? – lönebildningens betydelse för en inkluderande arbetsmarknad

Almega
92 views
2014-09-16 almedalen, almega, 2014
Arrangör: Almega
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

Inträdet på arbetsmarknaden i Sverige är i dag förenat med en mängd
trösklar som de arbetssökande måste ta sig över. Detta gör det särskilt
svårt för de som varit arbetslösa en längre tid, inte har en utbildning som
arbetsgivarna känner igen, har något funktionshinder eller kanske inte
behärskar svenska fullt ut. En av dessa trösklar är den sammanpressade
lönestrukturen i Sverige.

Medverkande: Li Jansson, Almega, Anne-Marie Fransson, IT&Telekomfö-
retagen, Agneta Berge, LO, Niklas Hjert, Unionen, Lars Lööw, Peritos m.fl.

Moderator: Stefan Koskinen, Almega