Hur ser ungdomsförbunden på Sveriges förmåga att tillvarata IT i samhället?

IT&Telekomföretagen
69 views
Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega
Plats: Almegakupolen/Wisby Strand

Debatt om konsekvenser och politiska prioriteringar i vårt digitala samhälle;
Finns ett intresse och en förståelse för frågorna inför årets val? Finns det
några politiska skillnader? Hur ska Sverige nå regeringens uttalade mål att
vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter?

Medverkande: Sara Skyttedal (KDU), Hanna Cederin (Ung Vänster), Rasmus Törnblom (MUF), Ellinor Eriksson (SSU), Emil Obroucka Lilja
(CUF), Magda Rasmusson (Grön Ungdom), Linda Nordlund (LUF), Gustav
Kasselstrand (SDU)
Branschpanel: Staffan Hanstorp, Ordförande IT&Telekomföretagen och vd
Addnode Group AB, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen,
Kristina Höök, professor i interaktionsdesign, KTH.

Moderator:Magnus Höij, Internetworld