Hur skapar vi kommersiella drivkrafter för hållbar stadsutveckling? - Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik & Designföretagen
132 views
2015-06-29
Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet blir allt viktigare för att klara de utmaningar och möjligheter som urbaniseringen ställer oss inför. Det ställer nya krav på både offentliga och kommersiella aktörer. Hur kan vi skapa drivkrafter för alla parter som leder till långsiktig hållbarhet?

Moderator — Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen