Ingångslöner

Avtalsrörelsen
126 views
2017-03-24
Idag har Sverige de högsta ingångslönerna i hela EU. Det är en orsak till att företag har små möjligheter att anställa den som har kort utbildning eller liten yrkeserfarenhet.