Integritet i en uppkopplad värld: Jacob Dexe rådgivare Digital Utmanings fjärde rådslag.

IT&Telekomföretagen
97 views
Tankesmedjan Digital Utmanings fjärde rådslag var i huvudsak verksamt under perioden oktober-december 2016. Rådslagets slutsatser presenteras den 26 januari 2017.

På Digital Utmanings webbplats kan du läsa mer om rådslagets arbete http://digitalutmaning.se/radslag/integritet-i-en-uppkopplad-varld/