Kompetensinvesteringarnas betydelse när arbetsmarknaden digitaliseras och globaliseras. Klarar sverige omställningen? - Utbildningsföretagen

Tjänsteförbunden
67 views
2015-06-29