Kunskap för framtiden — Möter dagens skola arbetslivets behov? - Kunskapsskolan

Almega
97 views
2015-07-02

Världen förändras i snabb takt. Vilka kompetenser och förmågor kommer morgondagens arbetsliv att kräva? Möter skolan de behov som kommer efterfrågas i framtiden? Kom och inspireras av vår kunniga panel från forskning, näringsliv, politik och skola.

MODERATOR — Karin Adelsköld.
MEDVERKANDE — Stefan Fölster, chef Reforminstitutet, Henrik Borelius, vd och koncernchef Attendo, Peter Wågström, vd och koncernchef NCC, Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M), Mikaela Valtersson, vice vd Kunskapsskolan och ordförande i Friskolornas Riksförbund, Anna Ekström, generaldirektör Skolverket.