Lönesubventioner – fungerar de? Ett seminarium om vägar till arbete för personer med funktionsnedsättningar.

Almega
65 views
Arrangör: Handikappförbundet och Almega

Varje år lägger staten 18 miljarder på subventionerade anställningar för
personer med nedsatt arbetsförmåga. Fredrik Reinfeldt framhöll i våras att
Moderaterna vill bygga ut dessa system ytterligare. Men allt mer tyder på
att subventionerna fungerar bristfälligt. Till exempel går bara 4 till 14
procent av deltagarna vidare till arbete efter avslutad insats. Seminariet
diskuterar hur subventionssystemet kan förändras samt om det finns andra
vägar att höja sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättningar.

Medverkande: Li Jansson, arbetsmarknadsekonom Almega, Mikael Klein,
intressepolitisk chef, Handikappförbunden, m.fl.