Mikaela Almerud, Svenskt Näringsliv, deltagare i Digital Utmanings rådslag ” Utbildning och omställning”

IT&Telekomföretagen
99 views
Mikaela Almerud har deltagit i Digital Utmanings andra rådslag ” Utbildning och omställning”.Tankesmedjans andra rådslag har fördjupat sig i frågan om utbildning och omställning som en konsekvens av digitaliseringens effekter på marknaden. Här ger Mikaela en kort sammanfattning över rådslagets slutsatser och de diskussioner man haft kring digitaliseringens snabba påverkan på samhället i allmänhet och arbetsmarknaden i synnerhet. Gunnar Karlsson, professor vid KTH har lett rådslaget arbete. Övriga deltagare var Kenneth Abrahamsson, Åsa Händel, Anders Jonsson, Valentino Berti, Per Fagrell och Henrik Bäckström.

www.digitalutmaning.se kan du läsa andra rådslagets utredningsdirektiv. Inlämnat till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, Utbildningsdepartementet, den 27 april 2016.