Nyindustrialisering – Tjänster som ny basnäring?

Almega
82 views
2015-06-30

Två av tre nya jobb i Sverige skapas inom kunskapsintensiv tjänstesektor. Ändå talar Socialdemokraterna om nyindustrialisering. Varför? Vad betyder det rent konkret? Har Socialdemokraterna räknat med tjänsteutvecklingen inom industrin? Och vilka möjligheter skulle en nyindustrialisering kunna ge?

Moderator — Nicklas Mattson, chefredaktör för tidningen Entreprenör.
Medverkande — Cecilia Atterwall, Head of Strategy, Marketing and Communication Ericsson Globe Services, Johan Bygge, EQT, Yvonne Mårtensson, grundare CellaVision, Ulf Lindberg, Almega, Henrik Jordahl, IFN.