Privat driven vård uppskattad

Vårdföretagarna
103 views
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, berättar om patienttoppen 2015 som visar att av de tio vårdcentraler med högst patientnöjdhet är sju privat drivna. De privata vårdcentralerna får genomgående högre betyg av patienterna än de offentligt drivna mottagningarna, oavsett vilken kvalitetsparameter man tittar på. Skillnaderna är små, men entydiga. Det gäller såväl helhetsintryck som tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta av besöket.