Riksdagsledamot Christer Nylander (L) om tankesmedjan Digital Utmanings andra rådslags slutsatser.

IT&Telekomföretagen
85 views
Digital Utmanings andra rådslag har arbetat med frågan om utbildning och omställning som en konsekvens av digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Gunnar Karlsson som har lett arbetet i rådslaget. Rådet har utgjorts av Kenneth Abrahamsson, Åsa Händel, Mikaela Almerud, Anders Jonsson, Valentino Berti, Per Fagrell och Henrik Bäckström.
www.digitalutmaning.se kan du läsa andra rådslagets utredningsdirektiv. Inlämnat till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, Utbildningsdepartementet, den 27 april 2016.